Papaverine เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายทุกส่วน

ออกกำลังแบบ Hybrid: แข็งแรง + เพิ่มกล้าม + เพิ่มอึด + คล่องตัว ใน Session เดียว

Good Shape Good Choice 24

กล้ามกรรมกร หุ่นดีๆ ที่ไม่ต้องพึ่งฟิตเนส

ทำตาม 5 ท่า สร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ ส่วนไหล่ ( Shoulders ) โดย คุณพีช จักรกฤษณ์ ณ ลำพูน นักเพาะกาย

Related Posts