ความช่วยเหลือเป็นจิตใจที่มีความอ่อนแอ

คนที่ออกจากชีวิตคุณ

คุยกับ ฌอนเวลาอ่อนแอ เข้าใจป่ะ

อย่าเป็นทาสของความรู้สึกคนอื่น

ระหว่างเราสองคน เอ๊ะ จิรากร

VDF Mission4 ไร้หัวใจ_Sub Thai

Related Posts