ยาแรงในการปรับปรุง

เรามารู้ถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน พร้อมๆกัน กับ ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

การเตรียมพ่นยาในเด็ก

ตอนที่ 45 การใช้ยาในเด็ก

การพ่นยา

การพ่นยาเด็กหอบหืด

Related Posts