เทือกเขาหิมาลัยเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑๐ เมืองพุทธแห่งหิมาลัย

Bringing Education to the Himalayas นำการศึกษาสู่เทือกเขาหิมาลัย

เดินทางไปบนถนนที่สูงที่สุดในโลก ณ."เทือกเขาหิมาลัย" เขาสู่เมือง "นูบร้าวัลเลย์" สเต็บ#2

คนเบิกทาง : เบิกทางสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล 11 พ.ค.58 (1/4)

ออกกำลังแบบ Hybrid: แข็งแรง + เพิ่มกล้าม + เพิ่มอึด + คล่องตัว ใน Session เดียว

Related Posts