ไม่ชาเขียวในความอ่อนแอ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 สร้างอย่างน่าอัศจรรย์

ตอนที่ 1 หลุมพรางของเอลี เมือความอ่อนแอกลายเป็นบาป

160306 ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้

21 พระเจ้าทรงเต็มด้วยฤทธิ์เดชในความอ่อนแอของคุณ ตอน1

65. มีความอ่อนแอตามธรรมชาติเหมือนอับราฮามและเป็นอยู่ในชีวิตธรรมชาติเหมือนยาโคบ

Related Posts