แรงพระราชพิธี

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง [ช่วงที่1] (14 ต.ค. 59)

กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2555 เต็ม

พระราชกรณียกิจ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๑

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560

Related Posts