ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรง

Hero Athletes - สอนเทคนิคการ Bench Press ที่ถูกต้อง

ข.ขยับ : ฝึกแบบแอโรบิก (3 มี.ค. 58)

MEDI C

ข.ขยับ : วิธีการฝึกแบบ Alternate set (14 ส.ค. 58)

ข.ขยับ : เดิน วิ่ง สมาธิ (12 ต.ค. 58)

Related Posts