กุหลาบป่าแรงราก

มารู้จัก "พุดตาน" ดอกไม้เปลี่ยนสี! พร้อมการปักชำ แถมวิธีทำน้ำยาเร่งรากง่ายๆด้วยตนเอง

วิธีล่อราก Greenovia อย่างง่าย

น้ำยาเร่งรากจากกะปิ

ล่อรากด้วยน้ำ - ซี่รี่ย์ 7 นาทีรากมา

น้ำยาเร่งราก แบบง่ายๆประหยัด!!! เร่งราก เร่งใบ เร่งดอก!!!

Related Posts