ปัญหาข้อเสนอที่แรง

เชื่อข้อเสนอ ป.ป.ช.แก้ปัญหาการทุจริตเบิกจ่ายยาได้ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ข่าวค่ำ #NBT2HD

สัมมนาการนำเสนอที่สุดยอด The Quantum Presentation

ก่อนนำเสนอข้อมูลทุกครั้ง อย่าลืมนึกถึงเรื่องนี้!

การพูดนำเสนอทางวิชาการ(ตอนที่๑)

BAD PRESENTATION : การนำเสนอที่ไม่ดี

Related Posts