เพื่อเพิ่มแรงในชาย

ระบบแอร์แว ใช้งานได้จริงหรือ ต้องพิสูจน์...

ปั๊มน้ำแรงดันไม่ใช้ไฟฟ้า(แอร์แว)

ทำปั้มน้ำธรรมดาให้เป็นปั้มน้ำแรงดันสูงง่ายๆ ด้วยระบบแอร์แวร์

ปั๊มน้ำ พลังน้ำ

เอาน้ำขึ้นที่สูง /ส่งไกล ให้ประหยัดแรงปั้ม ขอบคุณ อ บรรจง ปราชญ์ชาวบ้าน มนุษย์กังหัน

Related Posts