เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความปรารถนาในผู้ชาย

English lesson

Wishes and Unreal Past

I wish / If only -dreams and regrets- (English Grammar)

เรียนเหอะ อยากสอน --- EP.10 Christmas นี้.. ใช้ wish ให้ถูกต้อง

English Grammar - "I wish..." - Subjunctive

Related Posts