ยาแรงสุขุม

เครื่องพ่นยา

พญาแร้งให้น้ำ กาลักน้ำเพื่อการเกษตร

พญาแร้งให้น้ำกาลักน้ำ

พญาแร้งให้น้ำ สูบน้ำต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า

ชุดปั้มพ่นยา 3 สูบ ขนาด 6 หุล เครื่องยนต์ HONDA GP160

Related Posts