เหตุผลสำหรับการขาดความแข็งแรง

วิทยาศาสตร์การกีฬาโดยกรมพลศึกษา9

มาชมการแข่งของบรรดาชายที่แข็งแรงที่สุดในโลกกัน

ขาดความอบอุ่น

ออกกำลังแบบ Hybrid: แข็งแรง + เพิ่มกล้าม + เพิ่มอึด + คล่องตัว ใน Session เดียว

Related Posts