ธ อร์จี้ค้อนในทองคำ

เทศกาล ทอร์

ไอเดียเจ๋ง!ชาวสหรัฐฯประดิษฐ์ค้อนเลียนแบบ"Thor"ยกได้แต่เจ้าของ : NewsConnect Channel

7อันดับคนที่สามารถยกค้อนของธอร์ได้

Mjölnir (Thor: The Dark World) - MAN AT ARMS

ทอรภ

Related Posts