เพราะสิ่งที่ตกแรง

เพราะรักในสิ่งที่ฝัน

"อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน"

ในสิ่งที่ฝัน

เชื่อในสิ่งที่ฝัน - S SOON S「LIVE」

เชื่อในสิ่งที่ฝัน - S SOON S (Live in Oishi Band Battle 5)

Related Posts